Nastavljaju se događanja u Novoj Kapeli pa će se nakon tradicionalnog sajma “Matijevo”, koji je na rasporedu u petak, izvesti i pučki igrokaz “Velika napast”.

Pučki igrokaz “Velika napast”, kojeg izvodi glumačka skupina udruge “Sve lipo” iz Srednjeg Lipovca, prikazat će se u Hrvatskom domu u nedjekju 26. veljače s početkom u 18:00 sati.

Ulaz je dobrovoljni prilog.

Skip to content